Waldemar Skirzewski oświadcza, że dopuścił się nieuczciwej konkurencji poprzez bezprawne wykorzystanie firmy należącej do spółki Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Spółka organiczoną odpowiedzialnością we Włocławku oraz poprzez bezprawne wykorzystanie znaków towarowych oznaczonych numerami: R.255424i R.266512, do których prawo ochronne zostało udzielone na rzecz spółki RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku.

Przepraszamy za zaniechanie czasowe z wyświetleniem owego komunikatu. Jest to działanie nieświadome wynikające z niedostarczenia na czas korespondecjii Sądowej.